UDVIKLING AF LEDERE OG MEDARBEJDERE

Talent & Mind skaber de bedste vækstbetingelser for virksomhedens menneskelige kapital og for dig personligt. Vi hjælper jer med at udvikle den menneskelige kapital i et match mellem faglige kompetencer og kognitive talenter, så strategierne og visionerne opfyldes.

Når I skal skabe en succes eller nå et givent mål, skal organisationen have de nødvendige ressourcer, og de talenter og ressourcer, der er til rådighed skal anvendes bedst muligt. Med specialtilrettelagte udviklingsforløb støtter Talent & Mind jeres virksomhed, ledere og medarbejdere i at opnå en bredere viden omkring jeres organisation og den menneskelige kapitals fulde potentiale.

 

Talenter
Fordelene ved at have fokus på talenterne er veldokumenterede. Undersøgelser viser blandt andet, at medarbejdere, som har talent for et job, som minimum producerer det dobbelte i forhold til de medarbejdere, som ikke har det. Ligeledes øges effektiviteten, når medarbejderne har en leder, der forstår at aktivere deres talenter. Alligevel viser undersøgelser, at 70-80 procent af medarbejderne ikke synes, de bruger deres talenter tilstrækkeligt.

Her hjælper Talent & Mind – med markedets stærkeste kognitive tests – med at afdække jeres lederes og medarbejderes talenter og rådgive om, hvordan talenterne kan understøttes.

Anerkendelse

Det er dokumenteret, at kun ca. 15 procent af en virksomheds medarbejdere forlader jobbet for en bedre stilling eller højere løn. Hovedparten, ca. 85 procent, forlader jobbet, fordi de ikke føler, at de bliver anerkendt for deres rolle i virksomheden.

Talent & Mind hjælper jer med at dække behovet for anerkendelse hos medarbejderne og giver jer overblik over og indsigt i talentmassen i organisationen. Det er et vigtigt parameter for både ansættelse, udvikling og ikke mindst fastholdelse.

Udviklingsforløb
Talent & Mind tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende kendskabsgrad til de menneskelige ressourcer, og derfra vurderer vi sammen, hvordan vi tilrettelægger et udviklingsforløb for jeres organisation, ledere eller team.

Nymøllevej 50, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: +45 29 10 01 81 - E-mail: info@talentandmind.com

 

CVR.: 33419821