TALENT & MIND TESTS

Med erfaring fra rekruttering på både direktions-, mellemleder- og specialistniveau har det været vigtigt at finde værktøjer, som kan understøtte såvel rekrutteringsprocessen som organisationsudviklingen og den personlige udvikling. Med kombinationen af Talent test og Personprofil analyser fremkommer et bredt funderet billede af både kandidater og organisationer, som kan bidrage til højere effektivitet og arbejdsglæde. Nedenfor kan du læse mere specifikt om de forskellige værktøjer, men du er også velkommen til at henvende dig med yderligere spørgsmål her

Talent test

Talenttest TT38©, som Talent & Mind bruger, er baseret på et videnskabeligt grundlag og læner sig op ad den nyere kognitive og neurologiske forskning. Den har fokus på, hvad det enkelte individ har let ved at håndtere og udvikle. Dermed trækker den på den styrkebaserede tilgang fra den positive psykologi.

Pålidelighed og validitet
Studiet, som tilgangen udspringer fra, er foretaget i USA af Marcus Buckingham, Curt Coffman og Donald O. Clifton, der står bag verdens største undersøgelse af menneskets personlighed, der resulterede i 34 navngivne talenter.

Testpersonerne blev hjernescannet, hvorved neurologien kom ind i billedet. Målet var at bevise, at hvis en person havde et givent talent som toptalent, kunne det måles i sammenligning med en person, hos hvem dette talent ikke fandtes i lige så høj grad. Man vidste, at man kunne påvise øget aktivitet i hjernen, når et sådan talent blev aktiveret. Ved at give specifikke opgaver tilknyttet den enkeltes toptalenter påviste man således øget aktivitet på alle 34 parametre.

Studiet med over 100.000 testpersoner, som påviser sammenhængen mellem observationer, målinger og neurologi, danner grundlaget for det som Talents Unlimited tester på.

Personprofil analyse

IEQ er en udviklingstest skabt af Integrative Enneagram Solutions i Sydafrika. Testen giver mulighed for at udvikle både på individuelt plan og i teamet. IEQ er den p.t. mest professionelle og valide persontypetest til indikation af din enneagramtype. Testen giver et nøjagtigt og indgående billede af din personlighedsprofil, dine styrker og udviklingsområder. For dig, som gerne vil udvikle din organisation, dine medarbejdere, din ledelsesstil eller måske blot er nysgerrig efter at vide mere om dig selv, er IEQ værktøjet til at støtte din udvikling og vejen til at nå dine mål.

Generelt ligger fokus på at bevidstgøre emner som bl.a.:

  • Karriereudvikling

  • Ledelsespotentiale og udviklingsområder

  • Beslutningstagning og kommunikation

  • Modstand på forandring og konfliktområder

  • Emotionelle og psykologiske faktorer, der fremmer eller blokerer for personlig vækst og udnyttelse af potentialer

  • Modstandsdygtighed, stress og symptomer på ubalance

Pålidelighed og validitet

IEQ udmærker sig ved at kombinere teknologi med en række testmetoder, der giver et statistisk godt grundlag for testens pålidelighed. Testrapporterne bygger på fem sæt individuelle pålidelighedsmålinger, og der er foretaget en grundig validering, bl.a. gennem feedback fra internationale enneagrameksperter og fra mere end 10.000 mennesker, som kender deres type og har bidraget til at finjustere og gøre testen så præcis, som den er i dag. Desuden indhentes der løbende feedback, der opsamles i en database og som danner grundlag for kontinuerlig forbedring. Kombinationen af alt dette bevirker, at risikoen for fejltypesætning nedsættes betydeligt. Udfaldet er et testresultat af høj kvalitet, der går i dybden og er særdeles omfattende i sin beskrivelse. Testresultatet åbner op for en ærlig selvrefleksion og en nænsom konfrontation med de udfordringer, den enkelte har.

Derudover arbejder vi med DISC & GIA Kompetence profil via Thomas International.

Nymøllevej 50, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: +45 29 10 01 81 - E-mail: info@talentandmind.com

 

CVR.: 33419821